Saturday, 3 July 2010

10 years of the Koenigsegg shape

2010. Koenigsegg Agera

2009. Koenigsegg CCXR trevita2007. Koenigsegg CCXR Edition

2007. Koenigsegg CCXR2006. Koenigsegg CCX

2004. Koenigsegg CCR2003. Koenigsegg CC8S

2000. Koenigsegg CC